Petroglífo das Ferradas /das Cuncas (estado actual en novembro de 2021)